NAVIGACIJA

NAŠ TIM

S leva na desno: Zorana Srećkov, Biljana Božanić Tanjga, Mirjana Vukosavljev Olujić, Tatjana Dudaš

 

Druga s leve strane: Biljana Božanić Tanjga (M.Sc. u Hortikulturi)

Specijalizirala se za oplemenjivanje ruža i stekla oplemenjivačko i istraživačko iskustvo na ILVO Institutu u Meleu, Belgija i HAS Univerzitetu u Holandiji. Radi kao Generalni Direktor i Oplemenjivač Pheno Geno Roses d.o.o. od samog osnivanja kompanije.

 

Druga s desne strane: Mirjana Vukosavljev Olujić (dr Oplemenjivanja biljaka)

Vođa nekoliko istraživačkih projekata, uključujući i četverogodišnje istraživanje na Departmanu za Oplemenjivanje bilja, Univerziteta u Vageningenu, gde je odbranila svoju doktorsku disertaciju na temu “Towards Marker Assisted Breeding in Garden Roses: From Marker Development to QTL Detection”. Radi kao Oplemenjivač i Šef Odseka za Istraživanje i Razvoj u Pheno Geno Roses d.o.o.

 

Prva s leve strane: Zorana Srećkov (dr Genetike i Oplemenjivanja)

Doktorat je stekla na Departmanu za Ratarstvo i Povrtarstvo, Poljoprivrednog Fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. U Pheno Geno Roses d.o.o. radi od 2016. godine kao Pomoćni Oplemenjivač i Rukovodilac Proizvodnje.

 

Prva s desne strane: Tatjana Dudaš (M.Sc. Oplemenjivanja biljaka u Poljoprivredi i Hortikulturi)

Diplomu mastera je stekla na Univerzitetima u Lasale, Francuska kao i Gentu u Belgiji. Takođe je učestvovala u nekoliko istraživačkih projekata na temu otpornosti ruža prema bolestima, i to na ILVO institutu u Meleu, Belgija i Univerzitetu Lajbnic u Hanoveru, Nemačka. U Pheno Geno Roses d.o.o. radi od 2016. godine.